Joaquin Romero

Android är ett operativsystem som, när vi använder det på rätt sätt, ger oss fantastiska lösningar för vårt dagliga liv. Det jag söker som expert på området är att föra dig närmare detta område och underlätta din direkta eller indirekta interaktion med systemet. Vi vet att Android erbjuder stor potential för sina användare, men den kan utnyttjas bättre om vi vet hur man använder den på rätt sätt. Dessutom går vi in ​​i en värld full av omedelbara tekniska lösningar som kan lösa våra problem och göra våra liv enklare. Min avsikt är att vara kopplingen mellan dina behov och den teknik som Android erbjuder oss. Jag är systemingenjör, Full Stack webbprogrammerare och innehållsskribent.