Joaquin Romero

Android je operačný systém, ktorý nám pri správnom používaní poskytuje skvelé riešenia pre náš každodenný život. Ako odborník v tejto oblasti sa snažím priblížiť vám túto oblasť a uľahčiť vám priamu alebo nepriamu interakciu so systémom. Vieme, že Android ponúka svojim používateľom veľký potenciál, no dá sa lepšie využiť, ak ho vieme správne využiť. Navyše vstupujeme do sveta plného okamžitých technologických riešení, ktoré môžu vyriešiť naše problémy a uľahčiť nám život. Mojím zámerom je byť spojením medzi vašimi potrebami a technológiou, ktorú nám Android ponúka. Som systémový inžinier, webový programátor Full Stack a autor obsahu.