සර්ජියෝ ඇගුඩෝ

ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය නිෂ්පාදනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්මික ශිල්පියෙක්, බ්ලොග්කරුවෙක්, G Music Studio හි නේවාසික ශබ්ද කාර්මිකයෙක් සහ සංගීතඥයෙක්. තාක්ෂණයේ සහ පරිගණනයේ රසිකයෙක්. මම දවස ගත කරන්නේ පරිගණකයක් හරහා ලෝකය දෙස බලා මට පෙනෙන දේ කියමිනි. මට උපන්දිනයක් නැහැ, මම මට්ටම් කරනවා.

Sergio Agudo 17 මාර්තු සිට ලිපි 2022ක් ලියා ඇත